training GCDF

Trainingul GCDF livrat de active labs este autorizat de NBCC România şi are structura curriculei oficiale GCDF România.

Obiectivul acestui program este să dezvolte competenţe specifice practice ce oferă beneficiarilor garanţia unor servicii de calitate pentru gestionarea carierei.

Suportul de curs este Manualul consultantului în carieră, editat de Institutul European – Iaşi în 2008 (ISBN 978-973-611-514-1), autor Dr. Ana-Maria Andreea Szilagyi. Fiecare cursant  primeşte suportul de curs în momentul începerii programului. Acest manual a fost dezvoltat pe specificul naţional local şi a fost aprobat de CCE.

Metodologia de lucru în trainingul active labs:

  • 120 de ore formare: cel puţin 65 ore la clasă, restul orelor de training fiind considerate dintre orele de studiu individual, caz de lucru cu clientul, comunicarea la distanţă,
  • cel puţin 5 întâlniri periodice (de obicei lunar, în zilele de vineri şi sâmbătă),
  • pentru studiu individual şi studiul de caz fiecare cursant decide şi planifică timpul personal alocat, cu respectarea obiectivelor şi termenelor agreate împreună cu grupa de lucru / trainerul,
  • metode de lucru la clasă: jocuri de rol, înregistrarea video, analiza de caz, dezbataterea, prezentarea, debriefingul, ciclul învăţării lui Kolb şi altele,
  • instrumente de lucru: instrumente informale, video-uri demonstrative, exemple de cazuri de consiliere în carieră, exemple de instrumente de evaluare, carduri de asociere OH şi altele, instucţiuni pentru ghidare,modele de fişe / formulare etc.

Durata de desfăşurare a întregului program este de 4-5 luni de la momentul începerii până la momentul absolvirii, variind uşor în funcţie de tempoul de lucru al grupei de participanţi.

Programul de training GCDF este absolvit în momentul în care toate sarcinile din cadrul cursului sunt îndeplinite cu succes şi cursantul primeşte diploma de absolvire din partea active labs. Aceasta diplomă atestă formarea comform curriculei oficiale GCDF România, incluzând cele 120 de ore de formare. Este obligatorie de asemenea prezenţa fizică la toate întâlnirile planificate cu clasa.

Înscrie-te acum la trainingul GCDF livrat de active labs.

Comments are closed.